Google Translate


Om mig:

Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är idag aktiv inom RFHL i Göteborg och Centerpartiet i Göteborg. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri, jag har tidigare varit intressepolitisk talesperson och ombudsman för Attention i Göteborg och aktiv inom NSPH och arbetat med vårdpolitiska frågor.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.

Arkiv

psykiatri

Tänkvärda filmer – hur psykiatriska funktionsvariationer skildras på vita duken

tänkvärda-filmer

Under sju tillfällen kommer Henrik D. Ragnevi från organisationen Attention i Göteborg guida oss genom en oddyssé av filmer med ett perspektiv på psykiatriska funktionsvariationer i olika verk genom historien. Vi kommer få se skildringar av, samt exempel på både vanliga och mindre förekommande psykiatriska diagnoser i vår tid och inbjuds till en diskussion och reflektion av både filmer och uttryck under ledning av Henrik som har stor erfarenhet av både psykisk ohälsa och psykisk hälsa genom sitt arbete på Attention och (H)järnkoll.

 

Första datumet är onsdagen 9 september 18:00-21:00 och sju veckor framöver. Anmälan görs till attention[a]vgl.se.

 

Till följd av visningsregler krävs medlemskap i Attention Göteborg.

LO vill utestänga funktionshindrade från arbetsmarknaden

Thorwaldsson

Är Petter Thorwaldsson oroad över att 70 procent av personer med psykiska funktionsnedsättningar står utanför arbetsmarknaden?

Det visade sig att det var LO:s tidning Arbetet som i bland annat denna artikel ligger bakom hetsjakten mot exempelvis personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är i behov av lönesubventioner för att ens ha en chans på arbetsmarknaden.

 

Artikeln har en direkt vidrig människosyn där syftet är tydligt, bara en formulering som:

”Bidragen ska hjälpa dem längst bak att tränga sig före.”
Underförstått att utsatta grupper stjäl mer privilegierade och ”vanliga” människors arbeten.

 

I artikeln säger Emma Nilsson projektledare på Riksförbundet Attentions projekt Vägar till jobb:

– Arbetslösheten bland medlemmarna ligger någonstans mellan 50 och 60 procent. Då behövs bidragen.
Detta är den enda brukarorganisation som får komma till tals, men det som Emma Nilsson säger är inget som tidningen Arbetet tar den minsta hänsyn till utan dundrar på med artikel efter artikel med den enda målsättningen att underminera trovärdigheten för denna arbetsmarknadsinsats. Det är svårt att inte gå miste om journalistens bristande opartiskhet.

 

Om jag varit medlem i ett LO-förbund så hade jag plockat upp telefonen det första jag gjorde och ringt ett samtal och avslutat mitt medlemskap.

 

Om det verkligen fanns någon form av reella undanträngningseffekter så hade inte arbetslösheten varit 60 procent bland Attentions medlemmar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, den hade inte varit 50 procent i genomsnitt för samtliga personer med funktionsnedsättningar och inte 70 procent för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den hade varit lägre än de 8 procent som den ligger på i snitt (och då inkluderar ovan nämnda grupper).

 

Enligt Arbetet betalar statliga medel lönen helt för många personer, men mig veterligen finns inga sådana ersättningar. Låt oss gå genom de subventioner som finns och som LO och Arbetet vill rensa upp, eller helst skrota om de fick välja om du ska göra en bedömning av de många artiklarna i Arbetet.

Lönebidrag och OSA (Offentligt Skyddad Anställning) är två väldigt gamla subventioner som har över 20 år på nacken, de har ett tak på 16.700:-, . Arbetsförmedlingen beslutar om en procentsats, exempelvis att denna person saknar arbetsförmåga så det berättigar till 80 procent bidrag, om personen har högre funktionsförmåga blir bidraget lägre. Bidraget betalas ut i fyra år men ska omprövas varje eller vartannat år, i särskilda fall kan Arbetsförmedlingen förlänga det.

Utöver dessa finns två ersättningar som heter Utvecklingsanställning och Trygghetsanställning som den borgerliga regeringen införde och som har samma tak som Lönebidrag och procentsatsen sätts enligt samma bedömning. Den första vänder sig till personer som inte varit etablerade på arbetsmarknaden som behöver pröva sin arbetsförmåga och ges under ett år och den andra till dem som under överskådlig tid beräknas vara i behov av Lönebidrag då det sistnämnda ska omprövas med jämna mellanrum, vilket inte behövs vid Trygghetsanställning.

Särskilt anställningsstöd infördes av den förra Socialdemokratiska regeringen  och innebär att arbetsgivaren kan få 85 procent av lönen men max 890:- per dag. Denna lönesubvention är den enda som inte berättigar till A-kassa. Ersättningen betalas under ett år men kan förlängas till två år.

Sedan finns Nystartsjobb som infördes av den borgerliga regeringen och som betalar arbetsgivarens anställdes sociala kostnader (arbetsgivaravgifter) gånger två, subventionen blir därför 64 procent av lönen, det finns inget tak i dagsläget. (LO stödjer dock Socialdemokraternas förslag att sänka taket till en bruttolön motsvarande 22.000:-. LO som i en av artiklarna dundrar på om lönedumpning vill alltså själva dumpa lönerna för dem som har varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna.) I jämförelse är genomsnittslönerna omräknat till heltid i Sverige ungefär 30.000:-.
Förra regeringen införde också Instegsjobb som vänder sig till nyanlända invandrare, ersättningen till arbetsgivaren för den anställde är 80 procent av lönen eller max 800:- per dag under tiden uppehållstillståndet varar eller max ett år.

 

Det görs en stor sak av att staten skulle betala hela lönekostnaderna för vissa, men det är bara att studera hur mycket som betalas ut från Arbetsförmedlingen, enligt Arbetet är det 20 miljarder fördelat på 200.000. Detta ger 100.000:- per person i snitt. Fördelat på 12 månader och dra bort arbetsgivaravgiften så hamnar subventionen på bruttolön på 5333:-. Det är kaffekassan på större företag, vad är det som LO och Arbetet ens bråkar om?
Borde de inte vara mer oroliga över hur många personer med olika funktionsnedsättningar som inte arbetar istället?
Är inte detta en betydligt viktigare fråga?

 

LO och Arbetet har lyckats med att helt komma i otakt med hela funktionshinderrörelsen och de talar över huvudet på dem de berör istället för med dem, eller ännu viktigare låter dem komma till tals. En av frågorna som Handikappförbunden lyft som finns att läsa i detta remissvar är just att Lönebidraget ska höjas till 19.900:- enligt FunkA-utredningens förslag och Ingrid Burman som är ordförande har tidigare riktat stark kritik mot förra regeringen att så inte skett och haft förhoppningar om att en ny regering skulle vara mer lyhörda.

Samma åsikt har också Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom på Almega som också varit kritisk mot att den borgerliga regeringen ignorerat FunkA-utredningen och i sin krönika i Dagens omsorg uppmanat nuvarande regeringen att inte drabbas av samma handlingsförlamning.
Det verkar dock inte bara som de kommer bli handlingsförlamade, det ser snarare ut som om det kommer att bli ännu värre.

 

Artiklarna i tidningen Arbetet ger eko till rasistiska grupper som på 1990-talet skrek om att invandrare kom hit och tog ”våra jobb”. Fast vi idag vet att de flesta med annan etnisk bakgrund än svensk har det tufft på arbetsmarknaden och har dubbelt så svårt jämfört med etniskt svenska att få arbete. Ännu tuffare har personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar.

Och sämre ska de tydligen få det med LO och Socialdemokraternas förslag och resonemang.

 

Det är inte bara en spark mot de som redan ligger, det är en avrättning i stil med en ”fatality” i Mortal Kombat från Sveriges störta fackförbund.

Risk för depression

Risken för utveckling av depression om du utsatts för mycket stress eller misshandel som barn ökar beroende på vilken 5HTT-genotyp du har.

Risken för utveckling av depression om du utsatts för mycket stress eller misshandel som barn ökar beroende på vilken 5HTT-genotyp du har.

Anders Gustafsson – Hjärnkollambassadör

Lyssnar på Anders Gustavsson med ADHD och Bipolaritet och hans resa från framgångsrik teknolog till att bli utslagen och falla ihop hemma på golvet och sedan resa sig upp och hitta sig själv på vägen.

Lyssnar på Anders Gustavsson med ADHD och Bipolaritet och hans resa från framgångsrik teknolog till att bli utslagen och falla ihop hemma på golvet och sedan resa sig upp och hitta sig själv på vägen.

Multipel Personlighetsklyvning finns inte…

riflesso allo specchioEftersom debattklimatet i Sverige är öken diskuteras det aldrig om multipel personlighetsklyvning finns på riktigt. Jag tror inte på den diagnosen. Den har fått namnet Dissociativ identitetsstörning så det ska låta lite mer seriöst men det är bara en bluff. Jag baserar min uppfattning på att jag aldrig träffat någon som har den diagnosen och min fullkomligt ovetenskapliga tes utifrån att frontalloben i hjärnan inte kan fungera på sådant sätt att du skulle vara två eller ännu fler personligheter på samma gång, detta utan att jag aldrig ens sett en MR-scanning göras i verkligheten och än mindre obducerat en hjärna.

Utan istället är det min övertygelse om att diagnosen bara är skapad utifrån en kulturell kontext med inspiration från Tysklands doppelganger motif som blev väldigt stort inom tysk stumfilm på 20-talet och sedan spreds inom Hollywood inom skräckfilmer på 30, 40 och 50-talet. Det enda syftet med att diagnosen multipel personlighetsklyvning finns kvar är främst för att öka fördomarna mot människor med Schizofreni eller Psykosproblematik, som är riktiga psykiatriska tillstånd och inte någon hitte-på-hollywoodskräckfilmsdiagnos. Och eftersom jag är Filmvetare specialiserad på tysk film, så vet jag att jag har rätt.

Dessutom står det på Wikipedia att det är en ifrågasatt diagnos och eftersom Wikipedia är världens största uppslagsverk på internet så behöver jag inte vara källkritisk alls. Och nu är dessutom diagnosen bortagen ur DSM-V så jag har ännu mera rätt. Rätt, rätt… För det läste jag faktiskt på internet så då måste det vara sant och jag behöver inte ens kolla upp det.

Skulle nu någon tycka annorlunda så beror det på att de har fel. Inbillar sig någon att de lider av tillståndet eller att anhöriga tror att deras närstående har det det så har de naturligtvis fortfarande fel. Har de dessutom påstått annorlunda i ett decennium är det ännu värre och de vill bara sänka debattaket och göra debatten i Sverige till en öken, precis så är det… Och Sanna Lundell skriver i sin kolumn i Aftonbladet att debattaket är för lågt och eftersom hon är dotter till Ulf Lundell så kan hon allt om allting och då är det sant.

”Dyster tv-bild är ingen svartmålning”

henrik_arga_doktornHenrik Ragnevi, ordförande för Attention i Göteborg, är kritisk till en debattartikel av läkaren Carina Hellström.

I ett debattinlägg på SvD Brännpunkt den 24 september skriver överläkaren Carina Hellström om att Arga doktorn är ett tv-program som inte ger hopp om förändring. Tyvärr är den bild sann som Björn Bragée i ett avsnitt ger av psykiatrin i Västra Götaland och i synnerhet Göteborg.

I sitt inlägg frågar sig Carina Hellström vem som betalade för utredningen. Jag kan åtminstone svara på vem som inte betalade, det var inte VG-regionen i alla fall. Det som är intressant är inte om Cereb, en privat psykiatrisk klinik, gjorde utredningen pro bono eller inte. Utan varför den offentligt finansierade psykiatrin inom VG-regionen eller den privata vårdmottagningen We Mind dit SVT inte fick följa med in med sina kameror och som på uppdrag av regionen får göra ett begränsat antal utredningar, inte ville ta emot Thomas, som har uppenbart svåra problem till följd av sin adhd.

Problematiken är inte ny, det har sett ut ungefär så här sedan jag tillträdde som ordförande för Attention i Göteborg för sju år sedan, och hur du ska gå tillväga för att få en utredning är fortfarande den vanligaste frågan som jag får från personer som ringer till föreningen. Dessa har redan försökt på alla vis att komma in i den offentliga psykiatrin men nekats och samtalet till oss är att greppa efter sista halmstrået.

Det finns en uppsjö av privata utredare i Göteborg, men de har inga avtal med regionen utan patienten förväntas betala för utredningen själv. Vilket brukar få mig att lite uppgivet skämta om att det finns ju alltid möjlighet att köpa en trisslott …

Att Sahlgrenska har en kommunikationsavdelning som är så usel att den inte vill tala med SVT och i sista stund skickar fram chef­läkaren Mats Tullberg, ansvarig för kvalitetsfrågor men helt utan kvalitativa svar, var verkligen pinsamt men det är knappast programmets redaktions fel. Personligen ser jag en avdelning med en enorm besparingspotential här i stället för att det hela tiden ska skäras i psykiatrin.

Min medverkan i programmet kan räknas i sekunder, men flera personer har ändå hört av sig. Mestadels patienter eller privatpersoner som söker vård, men faktiskt också omsorgs- och vårdpersonal som har varit glada över att programmet har skildrat den verklighet som de upplever och känner igen. Förmodligen upplever de samma frustration som jag.

Det hopp som Arga doktorn förmedlar är att fler människor, inklusive beslutsfattare och tjänstemän, inser att den nuvarande situationen är ohållbar.
Programmet slutar lyckligt i en fin scen där Thomas konstaterar att hans son kommer att få en bättre pappa i framtiden.

Tyvärr ser det långt ifrån ut så för alla i Sveriges andra stad och jag hoppas verkligen att det fungerar bättre i SLL där du är verksam, Carina Hellström. Frågan är hur länge det ska fungera lika illa här i Göteborg? Vågar ansvariga chefer inom psykiatrin svara?

 

Ursprungligen publicerad i Dagens Medicin som en debattartikel.

Steg för steg hur jag renoverade pallen och lindrade min ångest…

pall_1Så här såg pallen ut innan jag renoverade den, en gammal pall som jag förmodar är från femtiotalet. Jag är absolut ingen person som kollar på program med Ernst eller Martin Timell. Utan det började egentligen med att jag mot slutet av sommaren hade väldiga problem med ångest och fick tipset av en bekant att pröva renovera en möbel. Det skulle fungera ungefär som grön rehab, något du gör under en längre period och som kräver ditt fokus.

pall_2Jag började med att ta bort det gamla tyget som satt ovanpå pallen, samt att jag tog bort alla spikar på undersidan. På en gammal lapp som limmats under gick det att uttyda att den var tillverkad i Nässjö.

pall_3Jag började med att slipa bort all färg, pallen hade varit målad en gång tidigare och hade egentligen en klädsel i läder som jag valde att ta bort.

pall_4Det är faktiskt svårt att känna någon ångest eller smärtor i bröstet medan du slipar något med sandpapper för du är så fokuserad på det. Att sitta i en lägenhet och slipa är kanske inte det optimala eftersom det blir ganska smutsigt fort.

pall_5För att täcka fick jag måla med vitt flera gånger, jag skulle nog ha valt vattenlöslig färg om jag vetat hur mycket jobb det var att göra rent penslarna med lacknafta. Men å andra sidan inbillar jag mig att linoljefärg täcker bättre. I brist på andra ställen valde jag att måla i badrummet.

pall_6Jag ville ha ett ben svart, samt en av stödpinnarna röd. Det var verkligen den mest trixiga parten för täcktejpen fungerade inte alls så bra som jag hoppats. Det slutade med att jag köpte väldigt små penslar som jag målade med. Det fanns ingen möjlighet att ta isär pallen och måla var del för sig, annars hade det varit att rekommendera… Detta var nog det moment som tog längst tid och väckte snarare frustration mer än lindrade någon ångest, men den hade faktiskt redan blivit bättre.

Så efter att ha gått nästan en månad med känslan av att ha en kniv inkörd i bröstet kände jag för den mesta delen av tiden inget alls.

pall_7Så här blev det färdiga resultatet. Stoppningen består av skumgummi och kommer från en pall från IKEA, Vitamin om jag inte minns fel. Eftersom jag valt ett tyg från Marimekko som innehöll vitt som delvis är transparant, sydde jag in stoppningen i vitt fleecetyg och häftade sedan fast tyget på undersidan av pallen. Det sista jag gjorde var att fästa små fästkuddar under benen för att undvika repor, på min redan slitna parkett förvisso…

Men visst blev resultatet annorlunda än hur det var från början?

 

Nu ska detta inte ses som en medicinsk rekommendation på hur du lindrar ångestproblematik, utan ta det mer som ett råd. Jag vet att ångest kan vara ett fruktansvärt hemskt tillstånd och att renovera en pall säkert verkar trivialt för många med denna problematik. Syftet är dock inte att bagatellisera, utan berätta vad jag prövade. Självklart hade jag kontakt med min psykiatriker under tiden, men det är inte alltid som medicinsk behandling hjälper.

Jag brukar säga att tabletter mot ångest eller depression kan vara jättebra om de får dig att orka ta tag i dina problem och om det är något som du kan förändra själv och du får energi till att göra det, men om det som får dig att må dåligt ligger utanför din kontroll finns det inga tabletter i världen som kan påverka eller förändra situationen. Kanske lindrar tabletterna, men oftast är det enda du kan göra i ett sådant läge att acceptera situationen som den är och lära dig leva med den medan du blickar framåt. Det kan ta tid, kanske flera år. Men det är bättre än att försöka förändra något som du inte kan påverka.

Hur det fungerar i Göteborg…

g-psykiatri_0Jag får ofta höra hur illa psykiatrin fungerar i Stockholm, inte minst att personer får utredningar men ingen hjälp efteråt. Detta måste ju vara problematiskt, inte minst för er landstingspolitiker i Stockholm.
I Göteborg har vi löst det här problemet. Regionen ger så minimal vägledning de kan, hittar den ondsinte vårdtagaren på egen hand ändå var denne ska vända sig är det omöjligt att få en utredning, ja om du inte kan muta dig in och betala för både din utredning och vård själv.
Och om du aldrig fått någon hjälp innan, varför ska du ha det nu?
Studiebesök kanske?

Män får alltid skylla sig själv

2013-08-10-22-12-53_jens_stefan_mordDet har ju redan kommit ut på flera webbsidor att mordet på Jens Janzon genomförts av Stefan Nilsson. Aftonbladet har skrivit att Stefan ville få tyst på Jens efter ett bråk de haft i sitt hem i följande artikel. Bland annat har Fredrick Federley varit ute i media och uppmanade tidigt att Tommy skulle överlämna sig till polisen. Det har orsakat en del diskussioner på diverse forum, men Federley har tusentals vänner på Facebook och är en offentlig person och har med all säkerhet en uppsjö ytliga kontakter. En gång i tiden tror jag att jag var vän med Federley på Facebook (men han har rensat bort mig nu) och springer vi på varandra så hälsar vi på varandra. Människor har mängder med ytliga bekanta så det betyder förmodligen inte så mycket att Federley hade honom på sin vänskapslista och träffat honom.

Stefan Nilsson ska genomgå en P7:a. En helt okvalificerat gissning är att han kommer att få en personlighetsstörning. Jag skulle tippa på Narcissistisk personlighetsstörning. (Det var den diagnos som Breivik fick i den andra rättspsykiatriska utredningen och den brukar normalt inte leda till rättspsykiatrisk vård.) men också inslag av antisocialpersonlighetsstörning. Brukar narcissistisk personlighetsstörning leda till att dessa personer begår mord, nej. De kan ljuga, manipulera (som framkommer att Stefan gjort i följande artikel i Expressen) och vara extremt jobbiga för sin omgivning, många livnär sig på prostitution, bedrägerier eller sol- och vårar andra men att de mördar personer i sin närhet händer mer på film än i verklighet. Det är också viktigt att komma ihåg att detta är ett spektrum, långt från alla med dessa personlighetsdrag beter sig så. Däremot har de interpersonella svårigheter.

Det som också gör det intressant är att i det här fallet rör det sig om två män. Du läser sällan om misshandel i media mellan två män i en relation och än mindre om mord. Det finns naturligtvis lika många med personlighetsstörningar bland homosexuella som bland heterosexuella, men det är naturligtvis en väldigt liten grupp. Det finns nästan ingenting skrivet om män som misshandlas fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt av den man de är tillsammans med, jämfört med hur många böcker det finns om kvinnor som råkar ut för samma sak, visst finns det fallbeskrivningar om män också som träffat kvinnor med personlighetsstörningar, men de berör bara heterosexuella relationer. Det som däremot är genomgående är att medan kvinnorna pekas ut som offer får männen skylla sig själva för att de inte klarade av att lämna förhållandet i tid. Längre än så har faktiskt inte jämställdheten kommit i Sverige.

Som om män skulle kunna stå över sina känslor och inte falla för en person som till en början är charmig, läser av dig och vet precis hur denne ska framställa sig själv för att få dig intresserad. När du väl upptäcker att det inte är så är det redan försent och inga uppmaningar från omgivningen kommer kunna få dig att ändra beteende, du blir medberoende i deras psykiska störningar och gränserna för vad som är normalt suddas ut. Rent objektivt inser du att det är en destruktiv relation som kan komma att sluta tre meter ned i jorden, men du gör vad som helst för att få samma uppmärksamhet du fick från början.
Titta bara på bilden ovan av Stefan, han har ett charmigt leende med vita jämna tänder, han ser ut som en schysst solbränd kille med rakad skalle och charmiga rynkor kring ögonen som tyder på att han är en kille som ler mycket, skulle han dessutom spela upp ett register där han framställer sig som din drömpartner och där ni har precis samma intressen, vem hade inte fattat tycke. Det är så de jobbar och det enda positiva är att när de fått vad de vill ha så brukar de gå vidare till nästa offer.

Så blev det inte i Jens Janzons fall. Hans kropp dumpades i ett källarförråd och pojkvännen gjorde ett ytterst tafatt försök att fly. Personer med exempelvis antisocial personlighetsstörning har lätt för att brusa upp i en diskussion och det är mycket möjligt att han slog ihjäl Jens av misstag. Jens hade oturen att råka träffa en man som likt 1-2 procent av befolkningen har några av dessa personlighetsstörningar och som också var homosexuell, men det var och är aldrig Jens fel.

Ovanstående inlägg är baserad på vad som publicerats i kvällspressen, egna antaganden samt egen erfarenhet och de skeende jag beskriver ovan skiljer sig säkert från verkligheten. För hur det egentligen gått till vet numera bara Stefan.

TV4 om svårigheterna att få en utredning

Det är fortfarande svårt att få en utredning i Göteborg. Detta var en av de första frågor som jag började arbeta med när jag hade tillträtt som ordförande för snart sex år sedan. Då vägrade de att utreda personer som hunnit fylla 35 år, den togs bort men istället har Sahlgrenska hittat på den ena mer idiotiska regeln för att förhindra att personer får genomgå en utredning.
Senast i raden är att du ska ha ett ”påtagligt funktionshinder”. Det innebär i praktiken att om du klarar av att ha ett arbete eller kan du studera så får du ingen utredning. Det spelar ingen roll om du håller på att bli av med ditt arbete eller om du är på väg att misslyckas med dina studier, det är kalla handen direkt.
Jag brukar lite uppgivet säga till alla dem som ringer till oss att det säkraste sättet att få genomgå en neuropsykiatrisk utredning är att du köper en trisslott och skrapar fram de 15.000-30.000 som en privat utredning kostar.
Jag blev i alla fall intervjuad av TV4 lokalt om detta problem, i inslaget svarar Martin Rödholm och säger att det är primärvårdens ansvar att utreda dem som psykiatrin inte vill ta mot. Martin Rödholm är fullt medveten om att det inte är möjligt, eftersom primärvården inte gör några utredningar. Vilket också Elisabeth Wentz på Gillberg center konstaterar.

TV4 kontaktade mig samma dag så jag hade inte rakat mig och hade dessutom tagit på mig en gammal Madonna t-shirt under kavajen, så jag ser ut som en Madonna-taliban som hoppar omkring och spelar Psykopol.

Svårt att få utredning som vuxen i Göteborg from EFUS on Vimeo.

Om klippet inte fungerar så finns en direktlänk här: TV4-inslag.

Saker som jag har köpt:

Saker jag skulle vilja ha: