Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är idag aktiv inom RFHL i Göteborg och Centerpartiet i Göteborg. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri, jag har tidigare varit intressepolitisk talesperson och ombudsman för Attention i Göteborg och aktiv inom NSPH och arbetat med vårdpolitiska frågor.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

Glad över att vara med i ett förbund som inte tillhör LO

En metafor över vad som möter funktionshindrade när de försöker etablera sig på arbetsmarknaden.

En metafor över vad som möter funktionshindrade när de försöker etablera sig på arbetsmarknaden. Bild: Marita Nilsson.

Var är den massiva explosionen av användning av lönesubventioner som tycks skrämma LO:s tidning Arbetet? Andelen med Lönebidrag minskar faktiskt, men det är en följd av att fler använder Nystartsjobb, den lönesubvention som får LO att se mer rött. Det verkar inte spela någon roll att Arbetsförmedlingen inte ens lyckas förbruka de medel som de får idag och SIUS-konsulenter jagar arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning. Siffrorna för personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden har ökat år för år, det är ingen trend som vikit, tyvärr.

Vi behöver fler arbetsgivare som vågar anställa personer med funktionsnedsättning. Detta är den absolut viktigaste frågan när det rör empowerment och om personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv. Varför är LO emot det, varför står inte de på barrikaderna ihop med funktionshinderrörelsen och kräver högre lönesubventioner?
Jag har hört i åtta år att detta är en viktig och prioriterad fråga, men det ser fortfarande inte bättre ut. Personer med psykiska funktionsnedsättning fortsätter år efter år att vara den mest ekonomiskt svagaste gruppen.

Nu är det inte bara Nystartsjobben som tidningen Arbetet i sitt senaste nummer kritiserar, utan alla former av lönesubventioner försöker tidningen underminera och artikeln citerades av Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida i lördags, jag har själv frågat honom vilken hans källa var och han angav tidningen Arbetet, detta skriver tidningen:

”Bortåt 200 000 anställda svenskar får hela eller stora delar av sin lön betald av staten. Det kan tidningen Arbetet berätta i sitt nya nummer.
Instegsjobb, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, trygghetsanställning, utvecklingsanställning, offentligt skyddat arbete och lönebidrag. Det är exempel på olika sorters arbeten där staten helt eller delvis betalar hela arbetsgivarens lönekostnader – om de anställer långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar.”
Källa: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19752112.ab

Det är precis samma lönesubventioner som jag räknar upp här, på Arbetets webbsida ligger ytterligare ett par artiklar till ute som alla har som främsta mål att underminera trovärdigheten för lönesubventioner som arbetsmarknadspolitiskt verktyg, det finns inte i Arbetet ett enda positivt fall skildrat, vad hände med journalistikens objektiva roll om att skildra bägge sidor? Det krävs faktiskt inte mycket kritiskt tänkande för att förstå vad LO:s målsättning är.
Om inte annat är denna mening talande: ”Bidragen ska hjälpa dem längst bak att tränga sig före.”

Smaka på de orden, ”tränga sig före”. Vad har en journalist som uttrycker sig så för människosyn egentligen?

När du dessutom räknar på siffrorna som nämns att 20 miljarder som fördelas på 200.000 individer så blir subventionerna i snitt 5333:- per månad. Det är knappast att täcka upp hela lönen… Och något sådant system finns inte. Det är heller ingen lavinartad ökning att 2.1 procent av befolkningen har någon form av lönesubvention, det är inte ens ett problem.
Såvida du inte arbetar på en statlig myndighet betalar aldrig staten hela lönen, men skulle du göra det så är det ju självklart, men det gäller ju alla statligt anställda… Men tyvärr är kommunala, regionala (landstingen) och staten sämst i klassen på att anställa personer med funktionsnedsättning.

Argumentet om oseriösa arbetsgivare brukar LO tugga om och om igen och har gjort det i ett flertal intervjuer från diverse företrädare genom åren, betydligt oftare än från min medlemsgrupp jag är vald att representera. Herregud, vad vi som grupp ska skyddas från oseriösa arbetsgivare, men det är som en blöt våt falsk filt fylld av hypokrati.

De flesta som jag har mött med dessa funktionsnedsättningar och som har råkat illa ut på arbeten de har haft, har varit anställningar utan subventioner där det inte funnits någon förståelse för deras diagnos. De flesta står sedan utanför arbetsmarknaden helt, är detta vad LO vill, att vi ska bli sjukskrivna? Det är endast ett fåtal procent som kommer tillbaks till arbetsmarknaden bland personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är ett betydligt större problem. En av de vanligaste frågorna som inte rör tillgång till sjukvård är just hur de ska få ett arbete.

Det skulle vara väldigt intressant om LO redovisade hur många anställda de hade med psykiska funktionsnedsättningar, den grupp som har lägst etableringsgrad på arbetsmarknaden?

Det är naturligtvis fritt fram för andra arbetsgivare att göra det också. Jag kan börja, på min arbetsplats är vi 1.25, fler har vi inte råd att anställa även om det skulle behövas.

 

Den lönesubvention som fått mest kritik från tidningen Arbetet som ges ut av LO är Nystartsjobben, det är en av de få lönesubventioner som inte uteslutande vänder sig till personer med funktionsnedsättning utan också långtidsarbetslösa. Men många med en funktionsnedsättning har rätt att använda denna möjlighet eftersom de har varit sjukskrivna och därmed beviljats till det.

Något som svider lite extra för LO är kanske att de inte behöver godkänna anställningen, för så är det idag även om en del arbetsförmedlare bortser från detta så sker det ändå i över hälften av fallen. Bara det är märkligt och vittnar om en syn på att personer med funktionsnedsättningar inte skulle veta sitt eget bästa och inte ska kunna fatta självständiga beslut.

En av fördelarna med Nystartsjobb är att det är en fast procentsats, så arbetsgivare som försöker uppmuntra sin anställde under hela året och få denne att känna att personens insatser duger, ska inte en dag om året behöva sitta och trycka ned personen för att behålla bidraget. På ytterligare ett sätt är Nystartsjobb bättre eftersom du kan nämna att du är berättigad till det redan i din ansökan utan att säga att du har en funktionsnedsättning, medan om du nämner Lönebidrag eller några av de andra lönesubventionerna förstår en arbetsgivare att du har en funktionsnedsättning och du blir bortsorterad innan du ens fått chansen att visa vem du är. Naturligtvis är det bästa om vi kunde berätta helt öppet om det, men så ser inte verkligheten ut.

Jag är själv anställd med Nystartsjobb, jag tycker det är skönt att jag slipper den förnedrande process varje år som personer med Lönebidrag behöver utstå. Det finns absolut inget som är oseriöst med min anställningsform, det är en helt vanlig anställning och bidraget rekvireras ut precis på samma tjänst på en webbsida på AF som de som är anställda med lönebidrag eller trygghetsanställning.
Så varför skulle jag dela LO:s negativa inställning mot Nystartsjobb? För att jag vill att mitt fackförbund ska få bestämma över mig och att jag ska bli kränkt av en myndighet en gång om året?
Jag betackar mig för LO:s omtanke på denna punkt.

Ytterligare en väldigt stor fördel med denna anställningsform är att du kan teckna de gruppförsäkringar som ditt fackförbund erbjuder dig utan hälsodeklaration. Inte alla och inte hur höga nivåer som helst, men det går exempelvis att teckna en privat sjukförsäkring som ger ett par tusenlappar extra om du skulle insjukna igen.

 

Tyvärr har jag inga 100.000:- i månadslön och det har inte de flesta som har Nystartsjobb heller utan de ligger på helt vanliga lönenivåer, 88.300 personer med Nystartsjobb har en lön under de 50.000:-, som är den nivå som LO redovisar i en av sina artiklar och därför har jag valt just den.
Men även om en person tillhör de tusen personer som skulle ha en sådan hög lön blir det ändå en samhällsekonomisk vinst, för att personen kommer betala statlig inkomstskatt och värnskatt jämfört med om personen skulle ha gått utan arbete.

 

Förövrigt ligger genomsnittslönen på runt 30.000:- per månad i Sverige, LO stödjer Socialdemokraternas förslag om att det ska införas ett tak på 22.000:- per månad, vilket rimmar illa med deras utspel om att de som fick subventioner drabbades av lönedumpning. Enligt statistik från Medlingsinstitutet är genomsnittslönen lägst för kvinnor inom privat sektor, men även deras lön på 23.900:- är ju högre än Socialdemokraterna och LO:s förslag.
Nu tror jag inte att det egentligen kommer leda till att personer med funktionsnedsättning får lägre lön, det kommer leda till att färre med funktionsnedsättning får ett arbete överhuvudtaget. I synnerhet om inte övriga lönesubventioner justeras upp så att taken motsvarar en reell lönenivå som finns idag.
Det som däremot lyser genom när LO talar om lönedumpning så är det inte personer med funktionsnedsättnings lön de är oroliga för, utan att personer utan funktionsnedsättning ska få lägre lön.
Källa: http://www.mi.se/press/nyheter/2014/06/loneskillnaderna-minskar/

Det är snarare de få företag som faktiskt vågar anställa personer med funktionsnedsättningar som borde hyllas istället för att svartmålas. Istället för att exempelvis lägga fram att subventionerna skulle vara ett hot vid offentliga upphandlingar borde det snarare vara ett krav inom upphandlingen att de som anlitas ska ha ett visst antal med funktionsnedsättning anställda.
Det är förmodligen världens mest genomskinliga argument om att det skulle vara för gruppens egen skull som den här kritiken blommar upp. (Den dyker upp med jämna mellanrum och den brukar tysta rätt snabbt när journalisten inser vem det är som denne sparkar på. Om inte annat så kan tidningen bli fälld av PON, vilket skedde efter GP:s artikelserie om Le Pain Français; Fuskanklagelser utan fog. Den fällda artikelserien har dessutom LO hänvisat till flera gånger tidigare. Men det är sällan som det blir en sådan fundamental misshandel som LO och Arbetet genomfört, de borde krypa till korset och erkänna sin fadäs.)

 

Vi med psykiska funktionsnedsättningar kan precis som alla andra faktiskt läsa genom anställningsavtal, oftast börjar vi inte ens med provanställningar utan har arbetsträning så jag skulle vilja påstå att innan ett anställningsavtal skrivs under så är vi nog den grupp som känner till vår arbetsgivare bäst. Förövrigt så kan vi också vända oss till våra fackförbund om vi får problem på arbetsplatsen.
Fast efter Arbetet och LO:s utspel vet jag inte om jag som hypotetisk LO-medlem skulle våga det på grund av rädsla för att utsättas för fler kränkningar och fördomar, jag känner absolut inte att de har kunskap för att tillhandahålla ett gott bemötande efter denna artikelserie, än mindre tror jag att de skulle kunna hantera mitt ärende.

Jag kan säga en sak, jag är otroligt glad att jag är med i ett fackförbund som inte ligger under LO. För ja, jag är faktiskt med i facket och jag har en bakgrund som studentaktiv i Saco. Så nej, jag har inget intresse av att kritisera fackförbund eller fackliga centralorganisationer. Bara de som är uttalat funkofobiska, men det skulle jag göra med vilken organisation som helst…

2 kommentarer till Glad över att vara med i ett förbund som inte tillhör LO

 • Henrik D. Ragnevi skriver:

  Du har rätt i att taket på Lönebidraget ligger mycket lägre. Jag går genom de olika lönesubventionerna som finns här: Lo vill utestänga funktionshindrade från arbetsmarknaden.
  Jag hoppas också att nivåerna i lönebidraget ska höjas, eller att taket plockas bort helt för att vi med funktionsnedsättning ska kunna få avtalsmässiga löner.
  Men en höjning är också vad FunkA-utredningen föreslog men den utredningen verkar varken förra eller nuvarande regering bry sig om.
  Jag hoppas att du får arbete igen på En trappa upp. Lycka till.

 • Michael skriver:

  De här summorna du nämner med nystartsjobb och att de vill införa ett tak på 22000 kr , gäller inte för alla . Vår grupp , där vi har lönebidrag så är lönebidragsnivån på ca 17 000 kr . Börja med att höja den nivån till ett lägsta lön på
  22 000kr . Detta är verkligheten för oss som är inom arbetsintegrerande sociala företag.
  kollektiavtalet med Kfo och kommunal har
  17 200 Kr som lägsta lön. Finns ingen lag i sverige om en lägsta lön. Här tycker jag vi ska bärja der har snackats i flera år om att höja lönebidragsnivån och det är dags nu.
  Vi är många i denna sektorn åtminstone i vårt företag som har Npf eller andra funktionshinder.
  Har varit anställd med lönebidrag tidigare och men är idag en av dem som förhandlar med arbetsförmedlingen om anställningar . Jag har aktivetsersättning sjukersättning idag som jag inom en snar framtid förhoppningsvis kommer att bli anställd igen, förmodligen på http://www.1trappaupp.se , vårt sociala företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: