Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är idag aktiv inom RFHL i Göteborg och Centerpartiet i Göteborg. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri, jag har tidigare varit intressepolitisk talesperson och ombudsman för Attention i Göteborg och aktiv inom NSPH och arbetat med vårdpolitiska frågor.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

Från Uddevalla 7 dagar om ett beslut som påverkar över 1200 barn inom VG-regionen

Barn inom autisspektrum riskerar att stå utan stöd.

Barn inom autismspektrum riskerar att stå utan stöd.

I den bistra verklighet som många barn med diagnoser inom neuropsykiatrin och deras familjer lever i har ytterligare ett stort stressmoment tillkommit under sommaren 2014 sedan stöd till viktig habiliterande verksamhet riskerar att dras in.
Den 17/6 2014 togs ett beslut om en ny Regional Medicinsk Riktlinje (HSD-A 28-2014) inom VG-regionen som medför att alla barn över fem år som har Autismspektrumtillstånd (ett samlingsnamn för alla med autism inklusive Aspergers syndrom) och som inte har någon utvecklingsstörning eller annan diagnos som faller inom habiliteringens område omgående skall överflyttas från Barn- och ungdomshabiliteringen (HAB) till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).
Detta beslut berör över 1200 barn inom VG-regionen och togs utan att BUP hade fått ökade resurser, kompetens och utan att de hade fått möjlighet att omstrukturera sig eller utöka sina personalgrupper för att möta dessa barn och ungdomar.

Resultatet blev inte bra!

Personal på Habiliteringen fick ge besked till oroliga föräldrar, BUP förstod inte hur de skulle kunna ta emot alla dessa barn utan resurser i ett allt ökande remissinflöde som påbörjades långt redan innan detta ogenomtänkta beslut. Remitterande instanser fick tillbaks sina remisser från HAB med hänvisning till BUP, BUP hänvisade till att det saknades möjlighet att kunna ge samma stöd, förtvivlade familjer drog sista halmstrået och ringde i desperation till en av våra organisationer, och på organisationerna slet sitt vi vårt hår när vi försökte hitta information om vad som gällde och hur detta skulle gå till…
Slutligen drog någon i bromsen och man fick enas om att denna förändring inte kan ske omgående utan att det måste till en rad insatser för att kunna genomföra detta. BUP har nu fått sex månader på sig att förbereda sig på att ta emot minst 1200 barn från HAB.

Tanken bakom förändringsbeslutet är att samla både utredning och behandling på ett och samma ställe. Det är en bra tanke på många sätt om det görs på rätt ställe och med rätt kompetens, men det är en förändring som inte kan sker på en kafferast och även sex månader är i detta sammanhang en mycket kort tid.
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis Autismspektrumtillstånd och/eller ADHD är i behov av en bra utredning, olika sorters behandlingar och habilitering med möjlighet till kognitiva hjälpmedel, sjukgymnastik, ibland logoped, stödsamtal och hjälp att hitta egna strategier i vardagen, KBT, medicin, specialpedagogik bland annat. Även föräldrar och andra anhöriga som exempelvis syskon behöver stöd, kunskap, fortbildning och vägledning. Samverkan måste ske med skola och andra instanser. Allt för att ge barnet, dess familj och omgivning en välfungerande vardag och livskvalité för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa vilket annars leder till ökade kostnader i framtiden.

Men i den nya förändringen är det långt ifrån säkert att barn med AST får några habiliterande insatser, precis som barn med ADHD i dag aldrig heller har fått det på BUP.
Vi organisationer som samlar barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga ställer oss också frågande till varför barn med AST och/eller ADHD inte erbjuds habilitering i samma utsträckning som barn med andra funktionsnedsättningar. Rätt stöd och habiliterande insatser är minst lika viktiga för de barn och unga vi representerar för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra.

Så till er beslutande chefer inom Barn- och ungdomspsykiatrin: Ta nu tillfället i akt att utveckla en välfungerande och mer välutvecklad verksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där de får utredning, behandling och habilitering utförda av kompetent personal som är välutbildade och kunniga inom neuropsykiatri.

Till sist, varför inte mer frekvent lyssna på oss organisationer som både har kontakt med många familjer inom VG-regionen och som lever med neuropsykiatriska diagnoser i vardagen? Vi delar gärna med oss av vår kunskap samt erfarenhet och samverkar gärna tillsammans med er för att skapa en behandling och samhälle som ger barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möjlighet att kunna utvecklas utifrån sin fulla potential.

 

Anita Larsson, ordförande Attention Uddevalla
Annika Lindstrött, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Billy Lindblom, ordförande Attention Skaraborg
Henrik D. Ragnevi, ordförande Attention Göteborg
Jimmy Sundbom, ordförande Attention Dals Ed
Madeleine Larsson Wollnik, ordförande Attention Hisingen-Kungälv

Ulrike Melander, ordförande Attention Öckerö

En kommentar till Från Uddevalla 7 dagar om ett beslut som påverkar över 1200 barn inom VG-regionen

  • Honey skriver:

    Robert: Guess I was getting at hiring PJ it wasn’t a sure thing Lakers would win the championship. The Lakers FO has earned our trust by the great offseason and recognizing a mistake by firing Mike Brown. I’m willing to give D’Antoni a chance and let Jim bring us a ring his way not PJ#Na217;s.&8sh, Dwight and D’Antoni. Can you imagine the devastation that will occur from a Nash/ Dwight PnR? Perkins just lost a lot of value with this hire.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: