Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är samordnare och intressepolitisk talesperson för Attention i Göteborg samt ledamot i Riksförbundet och NSPH. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

Nästa socialförsäkringsminister?

Veronica Palm möter mig i dörren till sitt kontor inne på riksdagen, kontoret är ljust och rymmer förutom ett skrivbord också en mindre soffgrupp. Veronica Palm är vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och brukar pekas ut som den mest troliga kandidaten som socialförsäkringsminister vid ett regeringsskifte.

Veronica Palm skulle då efterträda den djupt kritiserade Christina Husmark Pehrsson, som fått bära hundhuvud för regeringens misslyckade sjukförsäkringsreform.
– Något som speglar Christina Husmark Pehrssons människosyn är när hon säger att de som står utan ersättning alltid kan söka socialbidrag, alla kan naturligtvis säga så, utom hon, som är Socialförsäkringsminister och har som uppgift att förhindra att människor måste söka ekonomiskt bistånd, säger Veronica Palm om sin politiska motståndare.
När jag möter Veronica i början av april har de första som utförsäkrats från sjukförsäkringen genomgått arbetsförmedlingens tre månader långa introduktionsprogram, det finns inga klara siffror men försäkringskassan bedömer att 40 procent troligtvis är för sjuka för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är också fortfarande oklart om vad som händer med de som blivit utförsäkrade och saknar sjukgrundad inkomst. Med nuvarande regler så kan de inte få någon sjukpenning, eftersom de inte har haft någon inkomst att basera den på och då blir de nollade hos Försäkringskassan.
Det gäller också för dem som tidigare haft aktivitetsersättning, men som har fyllt 30 år och nu får tidsbegränsad sjukersättning istället. För denna grupp vill Socialdemokraterna se att ett undantag görs och att de även i fortsättningen får en ersättning som de kan leva på.
– Även aktivitetsersättningen är en fattigfälla, det kanske verkar vara mycket pengar när personen är 19 år jämfört med vad deras kamrater får, men när personen blir 25 eller 30 så hamnar personen långt efter, för att inte tala om hur låg ålderspensionen blir, säger Veronica Palm.
Ett problem som naturligtvis hade varit lätt avhjälpt genom att höja golvet i socialförsäkringssystemet, men något sådant förslag finns inte, utan istället talas det bara i den röd-gröna överenskommelsen om att taket måste höjas.
– Det behövs för att skapa legitimitet för en offentlig socialförsäkring, att också civilingenjörer i villaområden får ut 80 procent av sin lön för annars så kommer de att teckna privata försäkringar och vill inte vara med och finansiera en offentlig, och det skulle vara värre för mer utsatta grupper.

Socialdemokraterna vill inte återinföra den tidsbegränsade sjukersättningen eftersom den enligt Veronica Palm också hade brister.
– Vad vi såg var att människor blev passiviserade och inget gjordes för att hjälpa människor tillbaks, utan ersättningen omprövades bara med jämna mellanrum.
Istället för tidsbegränsad sjukersättning vill de röd-gröna införa nya ersättningar som de kallar för rehabiliteringsersättning eller partiell långvarig ersättning.
Rehabiliteringsersättning menas inte den ersättning som betalas ut idag, utan är egentligen detsamma som sjukpenning, men utgår medan en person arbetstränar och inte bedöms vara fullt arbetsför.
Partiell långvarig ersättning är till för de som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga men ändå klarar av att arbeta, ersättningen kan inte betalas ut fullt, utan tanken är att den ska ersätta inkomstbortfall för de timmar som personen inte kan arbeta.
Förslaget påminner till viss del om de danska flexjobben och Veronica Palm medger att det danska systemet har funnits med i tankarna.
På frågan om dessa nya ersättningar också berättigar till bostadstillägg svarar Veronica Palm att det har hon inte tänkt på men att hon ska ta med sig frågan.
– Det är viktigt att komma ihåg att detta är inget färdigt lagförslag utan en gemensam överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, många av de förslag som vi presenterat måste utredas betydligt mer genomgående, säger Veronica Palm.
När förslaget presenterades fick det mycket kritik för att det verkade som att det skulle vara omöjligt för personer under 58 år att få tillsvidare sjukersättning, ett missförstånd menar Veronica Palm som inte alls var beredd på den kritik som förslaget fick.
– Vad vi egentligen menade var att underlätta för personer som är över 58 år att få tillsvidare sjukersättning, vi vill fortfarande ha kvar sjukersättningen som den är utformad idag, även om de nya reglerna innebär att det har blivit svårare att få ersättningen beviljad.

För många föreningar är det problematiskt att på grund av ett praxis hos arbetsförmedlingen om att inte beviljar lönebidrag till personer som också har förtroendeuppdrag inom föreningen, även om det inte finns något formellt hinder från lagstiftarnas sida.
Veronica Palm har hört talats om problemet tidigare, men hoppas på att plusjobben som gör repris, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som sjösattes av den förra socialdemokratiska regeringen, eventuellt skulle kunna lösa detta problem.
– Det skulle denna gång inte bara omfatta offentlig sektor utan också föreningar och det kommer inte vara ett hinder om personen också är aktiv i föreningen.
Jag frågar Veronica Palm om hon vet vad som hände med de från Christina Husmark Pehrssons tidigare påtalade Resursjobb, en åtgärd som skulle vända sig mot långtidssjukskrivna men som aldrig infördes.
– Det har jag ingen aning om, jag hade nästan glömt att begreppet ens fanns, säger Veronica Palm.

14 kommentarer till Nästa socialförsäkringsminister?

 • Tikki skriver:

  Kan bara intyga att Veronica Palm är en av de vettigaste i Socialdemokraternas historia. Jag har fullt förtroende för henne trots att jag inte är Socialdemokrat.
  Vänligen Tikki

 • “Även Anna Hedborg, den förra och nuvarande regerings enmansutredare om socialförsäkringar och arbetsförmåga, inser nu att sjukreglerna är för hårda och att de som varit långvarigt sjukfrånvarande borde bedömas efter de gamla reglerna.”

  Det skriver bland annat Jenny Fjell från Nätverket Resurs, i en debattartikel i VLT.

  http://vlt.se/asikter/debatt/1.784031–trygghetskampanj-framst-for-friska-och-valbestallda

  Sedan håller jag inte med Hedborgs utredning alls, tycker den är ganska dålig faktiskt. Vissa grejer är väldigt märkliga, som att det ska ställas högre krav på personer med hög utbildning och de ska få svårare att få sjukpenning eller sjukersättning.

  Trots att all erfarenhet säger att det är svårare för exempelvis funktionshindrade med högre utbildning att få ett arbete, tvärt mot vad som gäller för övriga befolkningen.

 • Fast jag köper inte argumentet att bara för att Socialdemokraterna betedde sig illa, så kan den nuvarande regeringen bete sig ännu värre.

  Veronica Palm sa flera gånger att så som det såg ut tidigare var inte heller bra, så jag upplevde nog att det fanns en del självkritik hos henne.

 • Anonymous skriver:

  Henrik D. Ragnevi,
  om du vill bli tagen på allvar rekommenderar jag dig att gräva lite djupare för att få lite mer substans i dina inlägg.
  I det här fallet, socialdemokraterna, socialförsäkringsutredningen, enmansutredaren Anna Hedborg (s), regeringen, Husmark o c h Veronica Palm. Samtliga ingår i pusslet, den blocköverskridande överrenskommelsen att genomföra sjukförsäkringspolitiken gemensamt, något som helt öppet nämndes under en interpellationsdebatt några månader innan utförsäkringslagen trädde i kraft.
  A.A

 • Anonymous skriver:

  Henrik,

  Veronika må kanske vara ok som person, men sossarnas agenda gentemot sjuka är det inte, vare sig historiskt sedan 2002 eller i nuläget. Som någon påpekade ovan har Hedborgs utredningar enbart haft som syfte att kunna exkludera så många som möjligt ur försäkringen, liksom socialstyrelsens rekommendationer om sjukskrivningstider som också beställdes av sossarna.

  Om du får en stund över borde du lyssna på det här reportaget om hur det gick till 2005-6 när folk skulle bändas ur försäkringen bokstavligen till varje pris, enbart företaget i reportaget kammade hem bortemot 50 mille på ‘utredningar’:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=1335896

  Att för en sekund lita på sossarna i sjukförsäkringsfrågan kommer att bli ett fatalt misstag för de sjuka.

 • Jag har träffat väldigt många politiker men jag tycker att Veronica Palm framstår som ytterst påläst, trovärdig och dedikerad frågor som rör socialförsäkringssystemet.
  Hon var vad jag förstod inte aktiv inom socialförsäkringsutskottet innan 2006.

 • Anonymous skriver:

  Mår “fanimej” illa varje gång jag ser den här Palm- människan uppenbara sig.
  Mår illa varje gång jag hör den samma öppna sin trut. Människan är endast ute efter att fiska röster.
  Snälla fall inte för Palms tungvrickande.Har följt henne och partiets skeva politik och retorik sedan länge.
  Det var sossarna som tillsatte enmansutredaren Hedborg. Fy tusan för hycklaren Palm!

 • Nu vet jag att åtminstone ett par personer inom Attention har fått tillsvidare sjukersättning beviljad, så det är inte omöjligt.
  Men naturligtvis vet jag flera som har nekats.
  Men de röd-gröna vill göra ett undantag för dem som utförsäkrats och att de skulle kunna få sin ersättning, detta kan tidigast ske 1:e januari 2011.

 • Uppgiven skriver:

  Varaktig Sjukersättning är nästan omöjligt att få.
  Var sätts gränsen för att alla
  rehabiliteringsmöjligheter är uttömda?
  Vilken Doktor vill eller kan utfärda ett Intyg på att arbetsförmågan är nedsatt för all framtid?
  Helt horribelt.

 • Enligt Veronica Palm så ska tillsvidare sjukersättning finnas kvar för dem som inte kan arbeta, även om de är under 58 år.
  Det man gör för dem över 58 år är att kraven inte är lika hårda, man ska inte tvinga någon som är 58 år att behöva flytta till exempel.
  Nu påpekade jag att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte är speciellt flyttbara, och att jag kan inte flytta ens inom Göteborg om det betyder att jag byter stadsdel, då måste jag byta läkare, kontaktperson, boendestödjare eller personligt ombud.

 • Anonymous skriver:

  Att ha en tidsgräns på 58 år är helt fel. Sjukdom har ingenting med ålder att göra, utan ersättningen ska prövas från fall till fall. Om jag inte klarar ett arbete och är under 58 år men känner att det enda alternativet för mig är icke tidsbegränsad sjukersättning så sätter denna tidsgräns stopp för det och kommer att skapa samma oro hos de sjuka som idag. Man kommer att känna sig tvingad att göra något som man inte klarar av. Det är märkligt att man inte kan fråga de sjuka vad de känner att de behöver.

 • Solkatt skriver:

  Vem har egentligen sagt att det var fel på sjukförsäkringssystemet, eller den tidsbegränsade sjukersättningen? Som jag ser det, och av egen erfarenhet, är det inte alls där skon klämmer, eller har klämt – utan det handlar om dåliga resurser när det gäller såväl vård som rehabilitering! Och det är definitivt ingenting som blivit bättre på senare tid, tvärtom.
  Jag tänker utveckla de här tankarna i min blogg på Resurs.
  Tack för ordet här!
  /Solkatt

 • Måste erkänna att jag är väldigt dåligt insatt i hur det finska socialförsäkringssystemet fungerar, men tack för upplysningen.

 • Anonymous skriver:

  Varför inget se efter hur finland har efter viss sjukkrivning beslut permanent -varaktig sjukpension krävs att arbetsförmågan 60% försämras.human rättvis sjukförsäkring som man kan alltid har rätten att prova att börja arbeta också utan att den varaktig beslut tas bort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: