Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är samordnare och intressepolitisk talesperson för Attention i Göteborg samt ledamot i Riksförbundet och NSPH. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

Depression och ångest bör behandlas med KBT

Idag kom följande pressmeddelande från Socialstyrelsen:

Vid depression och ångest bör hälso- och sjukvården i många fall ge psykologisk behandling och framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT). Det framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom.
KBT ger lika bra resultat som läkemedel både när det gäller individens symtom och möjligheterna att fungera på samma sätt som innan personen blev sjuk. Till skillnad mot läkemedelsbehandling ger KBT-behandling inte heller några biverkningar.
Även om det ser olika ut i landet finns idag inte tillräckligt med KBT-utbildad personal inom primärvården och psykiatrin. För att kunna följa riktlinjerna behövs det därför en stor och långsiktig satsning inom regioner och landsting för att patienterna ska kunna erbjudas de behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar.
– Nu måste varje landsting och region analysera nuläget för att ta ställning till i vilken takt det är möjligt att genomföra det vi rekommenderar om KBT-behandling, säger Lena Weilandt som är enhetschef för Enheten för Nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Effektivt omhändertagande god grund för fortsatt behandling
Att utveckla ett effektivt omhändertagande hos dem som har den direkta kontakten med patienter som söker vård för depression eller ångest är en annan viktig del för att kunna förbättra vården och behandlingen för de här patienterna. Även här har man kommit olika långt i landet.
Ett effektivt omhändertagande innebär bland annat att hälso- och sjukvården snabbt gör en första bedömning, aktivt följer upp aktuella symtom hos barn och ungdomar samt har en god kontinuitet i patientens vårdkontakter under hela vårdtiden.
– En primärvård med god tillgänglighet är grunden för att både den första bedömningen och behandlingen av en person med misstänkt depression eller ångest ska bli effektiv, säger Gunilla Nyrén, Socialstyrelsen, som lett projektet med att ta fram riktlinjerna.

Uppföljning av psykiatrisk vård och behandling
Uppföljning av den psykiatriska vårdens kvalitet och processer är eftersatt idag och Socialstyrelsen föreslår därför flera olika typer av indikatorer för att mäta kvaliteten.. Bland annat måste behandling och läkemedelsförskrivning kunna följas för att vårdens kvalitet ska bli bättre.

Preliminär version av riktlinjerna
Den version av riktlinjerna som Socialstyrelsen publicerar idag är preliminär. Nu har de sex sjukvårdsregionerna möjlighet att utifrån sina förhållanden analysera vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser riktlinjerna får för dem.
Därefter arbetar Socialstyrelsen vidare med riktlinjerna utifrån regionernas analyser och kommentarer för att i oktober 2009 publicera den slutliga versionen.
Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar samt kunskapsunderlaget finns i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

6 kommentarer till Depression och ångest bör behandlas med KBT

 • Anonymous skriver:

  Wοw that was oԁd. I just wrote аn ѵerу
  long сomment but after I clіcked submіt my comment ԁіdn’t appear. Grrrr… well I’m not wгiting all that oνer аgain.
  Anyhοw, just ωanted to say ѕupeгb blog!

  Feel fгee to vіѕit my wеblog :: how to save money in disney world

 • Anonymous skriver:

  Hey thеге! ӏ κnow this іs κinda off
  topic nevегthеleѕs I’d figured I’d ask.
  Wοuld you be intеreѕted in eхchangіng linkѕ οr maybе gueѕt authoring a blog ρost oг ѵicе-vеrsa?
  My blog cοvers а lοt of the same tορics aѕ yours and I thinκ we coulԁ greatlу bеnеfit from
  each otheг. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  my web page; http://vertical-explosion-Training-program.blogspot.com

 • Anonymous skriver:

  I’m not sure why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check
  back latеr on and ѕee if thе problem
  still eхists.

  Loοκ іnto my wеb рage: freeguitarlessons

 • Anonymous skriver:

  Mу сoder is trying to persuаde me to mονe to .
  net fгom ΡHΡ. I hаvе alwаyѕ disliked thе iԁea
  beсause of the eхрenѕes. But he’s tryiong none the less. I’vе been using WordPrеss on vаrious wеbsiteѕ for abоut а yeаr anԁ аm concегnеd about switching to anοtheг platfoгm.
  I have hеаrd fаntastic things about blоgеnginе.
  net. Is thеге a ωay I can іmpoгt all
  mу ωоrdpreѕs pοsts into it?
  Anу κіnԁ of hеlp would be really aрprecіateԁ!

  Alsο νiѕit my wеb ѕite; exercises to make you grow taller

 • En kompis menade på att detta var bara ett nytt sätt för vården att inte ge någon behandling överhuvudtaget. Nu kan de säga att medicinsk behandling är inte förstahandsalternativet för depression, så du ska ha KBT – fast vi har inga psykologer inriktade på det, så du får ingen hjälp alls.

  Inget förvånar mig.

 • Ludmilla skriver:

  Jag välkomnar verkligen Socialstyrelsens nya riktlinjer men känner mig samtidigt oroad över att personer som faktiskt behöver läkemedelsbehandling inte vill ta medicin och samtidigt så finns det ju inte tillräckligt med KBT-terapeuter!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: