Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är idag aktiv inom RFHL i Göteborg och Centerpartiet i Göteborg. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri, jag har tidigare varit intressepolitisk talesperson och ombudsman för Attention i Göteborg och aktiv inom NSPH och arbetat med vårdpolitiska frågor.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

LO-tidningen om flexjobb och skånejobb

Enligt en artikel skriven av Gun Jacobsson i LO:s tidning skriver att Danmark har låg och stabil sjukfrånvaro medan den i Sverige och Norge både är hög och har varierat kraftigt. Det är Försäkringskassan som har jämfört de nordiska länderna.
Under många år har sjukfrånvaron bland anställda varit tre gånger så hög som i Danmark och Island, skriver tidningen. Skillnaden har flera olika förklaringar. I samtliga nordiska länder är kompensationen vid sjukdom hög, så den ekonomiska drivkraften är svag, enligt rapporten från Försäkringskassan.
(Jag vet inte riktigt om jag håller med, för ersättningsnivåerna i Sverige är ganska låga, i synnerhet för de ungdomar som beviljas aktivitetsersättning.)

Varierande nivåer
Sjukpenningen är däremot hög i Danmark, trots den låga sjukfrånvaron. Majoriteten av löntagarna har avtal som innebär att de får hela lönen under sjukskrivningsperioden. De som bedöms att de inte har etablerat sig på arbetsmarknaden får efter 15 dagars sjukskrivning 90 procent av lönen, med ett tak på cirka 135 kronor i timmen, skriver Gun Jacobsson.
Sisko Bergendorff som är projektledare på Försäkringskassan, anser att många olika orsaker ligger bakom Danmarks lägre sjukfrånvaro. En förklaring är att färre äldre är kvar i arbetslivet i Danmark på grund av rätt till pension vid 60 år. En annan stark faktor är att sjukskrivna riskerar att bli av med jobbet mitt under frånvaron.
Något som kanske också är orsaken till att Danmark har betydligt lägre ungdomsarbetslöshet?
– Det är bara i Danmark som arbetsgivare kan bete sig så. Samtidigt är arbetslösheten låg och det kan göra det lättare att få ett nytt jobb jämfört med i flera andra länder, säger Sisko Bergendorff.

”Tillbaka-i-arbete-kultur”
Andra förklaringar är att Danmark satsar mycket på rehabilitering. Upp till fem år kan arbetsgivaren få lönebidrag för yrkesinriktad praktisk rehabilitering. I Danmark ligger ansvaret att komma ut i arbete tydligt på den enskilde individen till skillnad från i Sverige och Norge där det ligger hos arbetsgivaren. Där råder en stark ”tillbaka-i-arbete-kultur”.
De sjukskrivna ska själva söka upp kommunens jobbcenter för personliga samtal. Uppföljningar görs sedan tätt och med jämna mellanrum.

Kraven varierar
I Sverige är rehabiliteringen kringskuren. Ansvaret har lagts på arbetsgivaren och delvis på arbetsförmedlingen, något som Sverige har gemensamt med Norge som också har hög sjukfrånvaro.
– I Danmark krävs ingenting av arbetsgivaren. I stället utgår morötter till dem som satsar på lönesubventionerad rehabilitering och inte säger upp personen, och där finns de lönesubventionerade fleksjobben och Skånejobben som ökat kraftigt, säger Sisko Bergendorff.

FAKTA: Danska specialjobb
De danska ”Skånejobben” innebär att en lönesubvention som går till arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna med motsvarighet till sjukersättning eller aktivitetsersättning på arbeten med lägre krav på prestation än på den ordinarie arbetsmarknaden. ”Fleksjobben” är motsvarande arbeten för sjukskrivna med motsvarande sjukpenning där arbetsförmågan bedömts som varaktigt nedsatt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: